P Piller

P-piller øger ikke risikoen for kræft

Sådan er risikoen for kræft på p-piller: Den samlede risiko for udvikling af kræft er nedsat hos kvinder, der tager p-piller eller tidligere har taget p-piller. P-piller beskytter mod udvikling af flere former for kræft – herunder kræft i livmoderen og æggestokkene. Kvinder, der er smittet med HPV, har muligvis en øget risiko for udvikling af livmoderhalskræft, hvis de tager p-piller igennem flere år.

Udvikling af forskellige kræftformer skyldes et kompliceret samspil mellem mange forskellige miljømæssige og arvelige faktorer. I langt de fleste tilfælde er det uklart, hvad der er den direkte årsag til kræft hos den enkelte person.

Forskning har i flere årtier undersøgt effekten af p-piller på udviklingen af flere former for kræft:

  • Kræft i livmoderen
  • Kræft i æggestokkene
  • Brystkræft
  • Livmoderhalskræft
  • Kræft i tyktarm og endetarm

Forsknerne er nået frem til, at p-piller har en tydelig beskyttende effekt på udviklingen af både kræft i livmoderen, i æggestokkene og i tyktarm og endetarm. I de tilfælde har p-pillerne altså en positiv virkning imod kræft.

Kvinder, der er smittet med virusset HPV, har en let øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft, hvis de tager p-piller igennem flere år.

Risikoen for at få brystkræft viser sig i langt de fleste studier at være uændret hos kvinder, der tager eller har taget p-piller.

Den samlede risiko for udvikling af kræft er i alle tilfælde nedsat hos kvinder, der tager p-piller eller tidligere har taget p-piller.

Læs også 6 myter om p-piller

Kræft i livmoderen

I en stor videnskabelig undersøgelse har forskere sammenlignet resultaterne fra i alt 18 studier, der undersøger p-pillers effekt på udvikling af kræft i livmoderen. Alle studier viser en markant nedsat risiko for udvikling af livmoderkræft hos kvinder, der tager eller tidligere har taget p-piller. Efter 5 års brug af p-piller nedsættes risikoen med 50% og efter 10 års brug nedsættes risikoen med op til 80%. Den beskyttende effekt af p-pillerne lader til at vare helt indtil 20 år efter, man er stoppet med at tage p-piller.

Kræft i æggestokkene

I et stort studie fra 2008 undersøgte forskere over 7.000 kvinder med kræft i æggestokkene og sammenlignede dem med over 30.000 raske kvinder. De fandt ud af, at kvinder, der havde taget p-piller i mindst 5 år, havde en klart nedsat risiko for at få kræft i æggestokkene. Disse resultater genfindes af en lang række andre studier. Den beskyttende effekt af p-piller ses allerede efter 1 års forbrug og risikoen nedsættes med 50% efter 5 års forbrug. Risikoen fortsat er nedsat mindst 10 år efter, man er stoppet med at tage p-piller.

Brystkræft

Det er ikke bevist, at p-piller øger risikoen for brystkræft. Igennem årene er en lang række videnskabelige studier blevet gennemført for at undersøge netop sammenhængen mellem p-pilleforbrug og brystkræft. Nogle har vist en beskyttende effekt af p-piller på udviklingen af brystkræft og andre har vist, at p-piller øger risikoen for brystkræft en lille smule – især hos kvinder, der i forvejen har en arvelig eller genetisk tendens til at udvikle brystkræft.

Man skal dog huske på, at kvinder med en arvelig tendens til brystkræft også har en øget risiko for kræft i æggestokkene og i livmoderen. Som nævnt nedsætter p-pillerne risikoen for at udvikle netop de kræftformer.

Andre studier peger på, at brystkræft bliver diagnosticeret tidligere i sygdomsforløbet hos kvinder, der tager p-piller, hvilket øger chancen for overlevelse.

Studierne er fælles om at konkludere, at den generelle risiko for kræft er nedsat eller uændret hos kvinder, der bruger eller har brugt p-piller i forhold til kvinder, der aldrig har brugt p-piller.

Livmoderhalskræft

Forskning har vist en let øget risiko for at udvikle livmoderhalskræft hos kvinder, der tager p-piller. Den øgede risikoen er dog kun til stede hos kvinder, der har taget p-piller i mere end 5 år. Derudover mener forskerne, at risikoen kun er betydelig hos kvinder, der er smittet med virusset HPV. HPV kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen, som i nogle tilfælde er forstadier til livmoderhalskræft.

Derfor anbefaler man, at kvinder, der tager p-piller, følger screeningsprogrammet for celleforandringer i livmoderhalsen. Screeningen udføres hvert 3. år hos kvinder, der er over 23 år gamle. Det er som regel din egen læge, der foretager undersøgelsen, og du bliver automatisk inviteret til en undersøgelse.

Det anbefales også kvinder, der ikke tage p-piller, at følge dette screeningsprogram nøje.

Kræft i tyktarm og endetarm

I 2015 er de sidste mange års studiers resultater blevet opgjort i en stor videnskabelig undersøgelse. Undersøgelsen viser, at p-piller nedsætter risikoen for kræft i tyk- og endetarm med op til 15-20%, og at effekten er størst hos kvinder, der har taget p-piller i ca. 3,5 år.

Mest læste

P Piller
Hvad koster p-piller?
P Piller
Spørgsmål og svar om p-piller
Minipiller
Hvordan tager man minipiller?
P Piller
Hvor længe må man tage p-piller uden at holde pause?
Minipiller
Hvordan virker minipiller?

Få p-piller på abonnement

Se hvordan du kan få digital receptfornyelse gennem Practio og dine p-piller eller minipiller leveret hjem til dig

Læs mere