Vilkår for brug af app’en Practio og hjemmesiden practio.com

1. Introduktion

Disse vilkår (”Brugervilkårene”) omhandler brugen af app’en Practio og hjemmesiden practio.com (”Platformene”). Brugervilkårene gælder mellem dig og Practio ApS, Dampfærgevej 7-9, 2. sal, 2100 København Ø, CVR-nr.: 36392576 (”Practio”).

Platformene er udviklet af Practio. Practio ejer samtlige immaterielle rettigheder til Platformene og til alt indhold herpå.

Ved installation og brug af Platformene erklærer du, at du har læst, forstået og accepteret indholdet af Brugervilkårene. Practio anbefaler derfor, at du læser Brugervilkårene grundigt, inden du installerer eller bruger Platformene.

Hvis du tilmelder dig funktionen medicinservice på Platformene, gælder der selvstændige vilkår for brugen af denne service. Vi henviser dig til vilkår for tilmelding og brug af medicinservice på www.practio.com.

2. Platformenes formål

Platformene hjælper dig med at håndtere brugen af enten p-piller eller minipiller.

Platformene har til formål at hjælpe dig med at få et overblik over din menstruation og synkroniserer derfor med din mobile eller digitale kalenderfunktion. Via Platformenes kalenderfunktion kan du også planlægge din næste p-pillepause.

Platformene fungerer endvidere som et opslagsværk, hvor du kan finde svar på spørgsmål vedrørende p-piller og minipiller.

Platformene har ikke til formål at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af konkrete lægemidler.

Endelig indeholder Platformene en funktion, der giver dig mulighed for at tilmelde dig medicinservice på dine p-piller eller minipiller. Der gælder selvstændige vilkår for brugen af denne funktion. Læs mere herom i vilkår for tilmelding og brug af medicinservice på www.practio.com.

Der gælder selvstændige vilkår for brugen af medicinservice. Læs mere herom i vilkår for tilmelding og brug af medicinservice på www.practio.com.

3. Forudsætninger for brugen af Platformene

Korrekt og fejlfri anvendelse af Platformene kan være forbundet med specifikke minimums- og kompatibilitetskrav til dit hardware, it-system og software. Det er dit ansvar, at sådanne krav er opfyldte. Platformene stilles til rådighed for dig, som de er og forefindes, og du har alene ret til at anvende Platformene på denne basis.

Din konto på Platformene er personlig. Du har pligt til at behandle dit brugernavn og kodeord fortroligt og dele dem med andre. Du er ansvarlig for alle oplysninger og informationer, der afgives med dit brugernavn og kodeord.

4. Ansvarsfraskrivelse

Brugen af Platformene sker på eget ansvar. Platformene kan indeholde links til andre hjemmesider eller integrerede hjemmesider. Practio er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders hjemmesider.

Practio gør sit bedste for at holde Platformene fri for virus eller andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter.

Videre gør Practio sit bedste for at holde Platformene opdateret på ny sundhedsfaglig viden. Practio kan imidlertid ikke garantere, at Platformenes indhold er fejlfrit eller up-to-date, og Practio kan ikke holdes ansvarlig for de nævnte forhold.

Platformene har, i det omfang du benytter disse uden tilvalg af funktionen medicinservice, alene et compliancemæssigt og informativt formål, der skal understøtte den information, du får af din praktiserende læge og dit apotek. Platformenes indhold må således ikke forveksles med medicinsk rådgivning. Practio anbefaler derfor, at du henvender dig til din praktiserende læge eller dit apotek med de spørgsmål, du måtte have til brug af p-piller eller minipiller, herunder brugen af et konkret præparat. Practio anbefaler endvidere, at du alene træffer helbredsmæssige beslutninger baseret på din læges eller apoteks råd.

5. Uautoriseret brug eller modifikation af Platformene

Du må ikke udøve følgende i forbindelse med Platformene: (a) overdrage software eller andet materiale, der indeholder nogen former for virus eller andre emner af destruktiv eller forstyrrende karakter, (b) udnytte Platformene på nogen uautoriseret måde, (c) udnytte, kopiere, distribuere, transmittere, modificere, adaptere, give i underlicens, oversætte, sælge, leje, lease, foretage reverse engineering af, dekompilere eller demontere nogen del af Platformene, eller (d) fjerne, ændre, omgå eller på anden måde manipulere sikkerhedsteknologien.

6. Klager og feedback

Practio vil meget gerne modtage feedback fra dig. Klager og feedback kan sendes til følgende adresse, enten som post eller e-mail:

Practio ApS
Dampfærgevej 7-9, 2. sal
2100 København Ø,
Danmark

E-mail: info@practio.com

Oplever du bivirkninger ved brug af p-piller eller minipiller, kan du melde bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Du bør desuden kontakte egen læge.

7. Indsamling af personlige oplysninger

De oplysninger, du indtaster på Platformene om længde af cyklus, p-pille eller minipille mærke, tidspunkt for indtagelse mv. gemmes kun på Platformene. Vi indsamler og behandler alene disse oplysninger samt oplysninger om den konkrete brug af Platformene til det formål at kunne levere ydelserne på Platformene til dig.

Vi modtager ligeledes kun anonyme oplysninger fra Apple, herunder antal download og andre statiske informationer.

Hvis du som bruger kontakter os med spørgsmål eller en klage, behandler vi de oplysninger vi modtager til brug for håndtering af klagen. Vi kan i den forbindelse have behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig. Vi behandler alle oplysninger om dig fortroligt. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling og forhåndsgodkendt af dig, med mindre videregivelsen følger ved lov eller af anden retlig forpligtelse.

Oplysninger på Platformene slettes når det ikke længere er relevant i forhold til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, herunder for besvarelse af en henvendelse eller klage. Længere opbevaring kan dog følge af lov, eller hvis dette er nødvendigt for fastlæggelsen af et retskrav.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover ret til at få rettet, slettet eller blokeret dine oplysninger, hvis oplysningerne viser sig urigtige, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med lov. Hvis du ønsker at benytte disse rettigheder skal du kontakte Practio.

Bemærk, at der gælder særlige vilkår for behandling af personoplysninger, hvis du tilmelder dig tilvalgsfunktionen medicinservice på Platformene. Vi henviser dig i dette tilfælde til pkt. 2 vilkår for tilmelding og brug af medicinservice.

8. Afmelding som bruger af Platformene

Du kan når som helst afmelde dig som bruger af Platformene fra din profil på www.practio.com.

9. Ændringer i Practio og Brugervilkårene

Practio forbeholder sig retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, at ændre indholdet og opdatere Platformene.

Brugervilkårene finder også anvendelse for din brug af Platformene efter ændringer og opdateringer.

Practio kan også få behov for at ændre Brugervilkårene. Når der sker ændringer i Brugervilkårene, vil vi med rimeligt varsel give dig direkte besked herom per mail eller sms. Ændringerne vil kun gælde for din fortsatte og fremadrettede brug af Platformene efter modtagelsen af en sådan besked.

10. Lovvalg og værneting

Brugervilkårene reguleres af dansk ret. Københavns Byret skal være værneting, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.