Persondatapolitik af 6. juni 2017

Hos Practio ApS (binavn: Vaccination Europe ApS), Dampfærgevej 7-9, 2. sal, 2100 København Ø, CVR-nr.: 36392576 ("Practio " eller ”vi”/”vores”) er vi som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine de personlige oplysninger. Når du besøger vores hjemmeside, anvender de forskelige tjenester på hjemmesiden eller bruger vores app Practio, behandler vi personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

1. Indsamling og behandling af personlige oplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med levering af de ydelser, vi tilbyder vores kunder. Du bliver altid informeret forud for indsamlingen af personlige oplysninger om dig. De oplysninger, vi indsamler, er nærmere beskrevet nedenfor og kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse og lignende identifikationsoplysninger.

Vi indsamler kun med dit udtrykkelige samtykke helbredsoplysninger og kun til brug for sådanne sundhedsydelser, du bestiller via websiden eller har abonnement på. Vi videregiver, sælger eller på anden vis videreformidler ikke dine personlige oplysninger til tredje part med mindre andet udtrykkeligt fremgår af vores Persondatapolitik.

1.1 Practio App’en

De oplysninger, du indtaster i Practio om længde af cyklus, p-pille eller minipille mærke, tidspunkt for indtagelse mv. gemmes kun i Practio. Vi indsamler og behandler alene disse oplysninger samt oplysninger om den konkrete brug af Practio i anonymiseret form.

Vi modtager ligeledes kun anonyme oplysninger fra Apple, herunder antal download og andre statiske informationer.

1.2 Nyhedsbreve

Vi bruger med dit samtykke din e-mail til fremsendelse af nyhedsbreve, markedsføring af vores produkter og ydelser, særlige tilbud samt sende invitationer, information mv. til events mv.

1.3 Behandling af kundehenvendelser

Hvis du som bruger kontakter os med spørgsmål eller en klage, behandler vi de oplysninger vi modtager til brug for håndtering af din henvendelse. Vi kan i den forbindelse have behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig. Vi behandler alle oplysninger om dig fortroligt. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for sagens behandling og forhåndsgodkendt af dig, med mindre videregivelsen følger ved lov eller af anden retlig forpligtelse.

Oplysninger slettes når det ikke længere er relevant for besvarelsen af en henvendelse, for behandlingen af en klage eller nødvendigt for fastlæggelsen af et retskrav. Længere opbevaring kan følge ved lov. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

2. Cookies

Vi anvender cookies og lignede teknologier på vores hjemmeside www.practio.dk.

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden.

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk. Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjeparts-cookies) Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

2.2 Cookies på practio.dk

På practio.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på practio.dk:

2.3 Førsteparts-cookies

Practio.dk sætter som førstepart sessions-cookies, der udløber, når du lukker browseren. De har til formål at:

  • Genkende dit it-udstyr.
  • Huske dit sprogvalg.
  • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
  • Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på practio.dk.

Vi sætter også som førstepart fire slags vedvarende (persistent) cookies, der lagres op til to år.

Oversigt over førstepart cookies, vi sætter:

Navn:Type:Formål:Varighed:
AWSELBSessionscookieAdskille brugerne fra hinanden.Udløber når browseren lukkes.
PHPSESSIDSessionscookieAdskille brugerne fra hinanden.Udløber når browseren lukkes.
__utmaPersistent cookieAdskille brugerne fra hinanden.2 år
__utmbPersistent cookieAdskille individuelle besøg på websitet fra hinanden.30 min
__utmtPersistent cookieKontrollere frekvensen af kommunikationen med serveren.10 min
__utmzPersistent cookieHolde styr på hvordan brugerne har navigeret hen til websitet6 mdr
optimizelyBucketsPersistent cookieHolde styr på hvilken variation af sitet brugeren præsenteres for, samt sikre at denne variation er konsistent.10 år
optimizelyEndUserIdPersistent cookieAdskille brugerne fra hinanden. Indeholder en kombination af et timestamp og et tilfældigt tal.10 år
optimizelyPendingLogEventsPersistent cookieMidlertidigt lager for data der repræsenterer brugerens handlinger på websiden.15 sek.
optimizelySegmentsPersistent cookieHolde styr på data relateret til brugerens segmenter. Give mere præcis statistik ift. brugersegmenter.10 år

Tredjeparts-cookies

Derudover benytter vi på practio.dk følgende tredjeparts-cookies, der lagres op til 2 år. De registrerer:

  • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
  • Hvor lang tid, du opholder sig på hjemmesiden.
  • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.
  • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.
TredjepartType:Formål:Varighed:
facebook.comPersistent cookieIndsamle statistik om, hvornår brugeren har besøgt hjemmesiden samt oplysninger om, hvilke sider brugerne typisk kommer fra og går videre til.3 mdr
www.doubleclick.netPersistent cookieVise relevante reklamer.15 minutter
optimizely.comSessionscookieIndsamle statistik med formål at forbedre sitets udseende.Slettes når browseren lukkes
browser-update.orgPersistent cookieSikre at funktionerne på sitet fungerer optimalt i brugerens browser1 år

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

3. Beskyttelse og sletning

Vi har implementeret passende organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Vi sletter personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder f.eks., at vi sletter eller anonymiserer personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle dem.

4. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

5. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@practio.com. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Practio ApS
Dampfærgevej 7-9, 2. sal
2100 København Ø,
Danmark

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.